Αθλητισμός Καναδάς

Αθλητισμός Καναδάς είναι ένας κλάδος Τμήμα καναδικής κληρονομιάς και είναι αρμόδιος για τρεις περιοχές προγράμματος: αθλητικά προγράμματα, αθλητική πολιτική, και σημαντικές παιχνίδια και φιλοξενία.

Υπουργός του κράτους (αθλητισμός) είναι άμεσα αρμόδιος για τον αθλητισμό Καναδάς και τις εκθέσεις Υπουργός της καναδικής κληρονομιάς.

Ο τρέχων Υπουργός του κράτους (αθλητισμός) είναι Stephen Owen.

Εξωτερικές συνδέσεις

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)