Στρατηγική συνεργασία

Α στρατηγική συνεργασία είναι μια συμμαχία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών (συχνά μια εταιρία που παρέχει εφαρμοσμένη μηχανική, κατασκευή ή υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων, και ένα μικρότερο, επιχειρηματικός εταιρία ή εφευρέτης) για να δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο νέο προϊόν. Χαρακτηριστικά, οι μεγάλες σταθερές προμήθειες κεφάλαιο, και η απαραίτητη ανάπτυξη προϊόντων, μάρκετινγκ, κατασκευή, και ικανότητες διανομής, ενώ η μικρή εταιρία παρέχει την εξειδικευμένη τεχνική ή δημιουργική πείρα. Ζητήματα όπως το ομο- inventorship ή μεταφορά τεχνολογίας πρέπει να αναθεωρηθείτε χωριστά για τη δυνατότητα εφαρμογής στη συνεργασία.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)