Wereldhandelsorganisatie

Voor ander gebruik van de initialen Wto, δείτε ΠΟΕ (αποσαφήνιση).
WTO Logo
Λογότυπο του ΠΟΕ

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι διεθνής κανόνας-βασισμένη στα και προσανατολισμένο προς το μέλος οργάνωση που επιτηρεί έναν μεγάλο αριθμό συμφωνιών καθορίζοντας τους "κανόνες του εμπορίου" μεταξύ του μέλους της κράτη (ΠΟΕ, 2004a). Ο ΠΟΕ είναι ο διάδοχος Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) αυτή ιδρύθηκε το 1947, και λειτουργεί με τον ευρύ στόχο ή διεθνής εμπορικοί περιορισμοί. Εξασφαλίζει ότι το εμπόριο μεταξύ των εθνών λειτουργεί ομαλά, ελεύθερα και ορντινάντσα.

Η έδρα του ΠΟΕ βρίσκεται μέσα Γενεύη, Ελβετία. Μάιος 13 2005, PASCAL Lamy εκλέχτηκε Γενικός Διευθυντής. Ανέλαβε από Supachai Panitchpakdi 1 Σεπτεμβρίου, 2005. Από 19 Αυγούστου, 2005, υπάρχουν 148 μέλη στο οποίο τα περισσότερα από τα είναι αναπτυσσόμενες χώρες οργάνωση (ΠΟΕ, 2004a). Όλα τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει για να χορηγήσουν το ένα άλλο πλέον προνομιούχο έθνος θέση, έτσι ώστε (με μερικές εξαιρέσεις) οι εμπορικές παραχωρήσεις που χορηγούνται από ένα μέλος του ΠΟΕ σε μια άλλη χώρα πρέπει να χορηγηθούν σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ (ΠΟΕ, 2004c).

Προς το τέλος η δεκαετία του '90, ο ΠΟΕ έγινε ένας σημαντικός στόχος διαμαρτυρίες από μετακίνηση αντι-παγκοσμιοποίησης. Δείτε κριτική.

Περιεχόμενο

Προέλευση

Ο ΠΟΕ καθιερώθηκε επάνω 1 Ιανουαρίου 1995 για να αντικαταστήσει Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), μια σειρά μεταπολεμικός οι εμπορικές συνθήκες σκόπευαν να διευκολύνουν ελευθεροποίηση των συναλλαγών. Οι αρχές και οι συμφωνίες ΓΣΔΕ θεσπίστηκαν από τον ΠΟΕ, όποιος χρεώθηκε με τη διαχείρηση και την επέκταση τους. Αντίθετα από τη ΓΣΔΕ, ο ΠΟΕ έχει έναν ουσιαστικό θεσμικός δομή.

Ο ΠΟΕ είναι αποτελεσματικά ο μακρύς-καθυστερημένος διάδοχος σε αναμενόμενη Διεθνής εμπορικός οργανισμός, όποιος προορίστηκε αρχικά να ακολουθήσει τη ΓΣΔΕ. Ο διεθνής εμπορικός οργανισμός χάρτης συμφωνήθηκε Η.Ε Διάσκεψη σχετικά με το εμπόριο και απασχόληση στην Αβάνα μέσα Μάρτιος 1948, αλλά εμποδίστηκε από το Θ*u.το Θ*ς. Σύγκλητος (ΠΟΕ, 2004b). Μερικοί ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι εκείνη η αποτυχία μπορεί να είχε προκύψει από τους φόβους μέσα Αμερικανικά επιχείρηση κοινότητα ότι το ITO θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει, παρά να ελευθερώσει, μεγάλη επιχείρηση (Lisa Wilkins, 1997).

Αποστολή

Ο ΠΟΕ στοχεύει να ενθαρρύνει την ομαλή και ελευθεροποίηση των συναλλαγών με την προώθηση των χαμηλότερων εμπορικών περιορισμών και την παροχή μιας πλατφόρμας για τη διαπραγμάτευση των εμπορικών διαφωνιών μεταξύ των εθνών μελών.

Λειτουργίες

Ο ΠΟΕ έχει δύο βασικές λειτουργίες: σαν διαπραγματευόμενο φόρουμ για τις συζητήσεις των νέων και υπαρχόντων εμπορικών κανόνων, και ως σώμα τακτοποίησης εμπορικής διαφωνίας.

Διαπραγματεύσεις

Ενώ οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί αναπτύσσουν δραστηριότητες στο α μια χώρα, μια ψήφος ή ακόμα και α σταθμισμένη ψηφοφορία βάση, πολλές αποφάσεις του ΠΟΕ, όπως η θέσπιση των συμφωνιών (και των αναθεωρήσεων σε τους) καθορίζεται κοντά συναίνεση. Αυτό απαραιτήτως δεν σημαίνει ότι η ομοφωνία βρίσκεται: μόνο ότι κανένα μέλος δεν βρίσκει μια απόφαση τόσο απαράδεκτη που πρέπει να επιμείνουν στην αντίρρησή τους. Η ψηφοφορία υιοθετείται μόνο ως μηχανισμός επιφύλαξης ή σε ειδικές περιπτώσεις.

Το πλεονέκτημα της συναίνεσης είναι ότι ενθαρρύνει τις προσπάθειες να βρεθεί η ευρύτατα αποδεκτή απόφαση. Τα κύρια μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τις μεγάλες χρονικές απαιτήσεις και πολλούς κύκλους της διαπραγμάτευσης για να αναπτύξουν μια απόφαση συναίνεσης, και η τάση για τις τελικές συμφωνίες να χρησιμοποιηθεί η διφορούμενη γλώσσα στα εριστικά σημεία που καθιστά τη μελλοντική ερμηνεία των συνθηκών δύσκολη. Richard Steinberg (2002) υποστηρίζει ότι αν και το πρότυπο διακυβέρνησης συναίνεσης του ΠΟΕ παρέχει την νόμος-βασισμένη στην αρχική διαπραγμάτευση, ανταλλάσσοντας τους κύκλους κοντά μέσω της δύναμη-βασισμένης στην εύνοιας διαπραγμάτευσης Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, και μπορεί να μην οδηγήσει Βελτίωση του Παρέτου. Οι πιό ξεχωριστές πρόσφατες αποτυχίες της συναίνεσης, στις υπουργικές συνεδριάσεις Σιάτλ (1999) και Cancϊn (2003), οφειλόταν στην άρνηση μερικών αναπτυσσόμενων χωρών να δεχτούν προτεινόμενος.

Ο ΠΟΕ άρχισε τον τρέχοντα κύκλο των διαπραγματεύσεων, Κύκλος Doha, στην τέταρτη υπουργική διάσκεψη μέσα Doha, Κατάρ Νοέμβριος 2001 (ΠΟΕ, 2004d). Οι συζητήσεις είναι ιδιαίτερα εριστικές και η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί, παρά να συνεχίσει τις συζητήσεις μέσα Cancϊn, Γενεύη, και Παρίσι. Έκτη υπουργική διάσκεψη θα κρατηθεί μέσα Χογκ Κογκ στις 13 Δεκεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου, 2005.

Ψήφισμα διαφωνίας

Όπως τους περισσότερους άλλους διεθνείς οργανισμούς, ο ΠΟΕ δεν έχει καμία σημαντική δύναμη να επιβάλει τις αποφάσεις που λαμβάνει όταν υποβάλλει ένα μέλος μια καταγγελία ενάντια σε άλλη. Εάν αποφάσεις του του Σώμα τακτοποίησης διαφωνίας δεν συμμορφώνεται με, μπορεί να εγκρίνει τα "αντεκδικητικά μέτρα" εκ μέρους του παραπονούμενου μέλους, αλλά καμία άλλη δράση επιβολής δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά ισχυρά κράτη συμπαθούν Ηνωμένες Πολιτείες μπορέστε ουσιαστικά να αγνοήσετε τις αποφάσεις ενάντια σε τους από τις καταγγελίες που υποβάλλονται από οικονομικά τον αδύνατο, δεδομένου ότι τα τελευταία κράτη απλά δεν έχουν τη δύναμη να βλάψουν τις ΗΠΑ κάνετε εμπόριο αρκετά να αναγκάσει τις ΗΠΑ για να αλλάξει τη θέση του. Αυτό έχει συμβεί, παραδείγματος χάριν, με Μάρτιος 2005 εφετική απόφαση σώματος σε υπόθεση DS 267 που κηρύσσει τις επιχορηγήσεις αμερικανικού βαμβακιού παράνομες.

Ιδιότητα μέλους

A world map of WTO participation. Green indicates members, yellow/orange indicates observers or prospective members, and grey indicates countries with no official WTO relations.
Ένας παγκόσμιος χάρτης της συμμετοχής του ΠΟΕ. Πράσινος δείχνει τα μέλη, κίτρινος/το πορτοκάλι δείχνει τους παρατηρητές ή τα ενδεχόμενα μέλη, και το γκρι δείχνει τις χώρες χωρίς τις επίσημες σχέσεις του ΠΟΕ.

Ο ΠΟΕ είχε 76 μέλη στη δημιουργία του. Περαιτέρω 72 μέλη ένωσαν κατά τη διάρκεια των επόμενων δέκα ετών, η πιό πρόσφατη (από τις 16 Φεβρουαρίου 2005) ύπαρξη Καμπότζη στις 13 Οκτωβρίου 2004. Ένας τρέχων κατάλογος μελών μπορεί να βρεθεί εδώ.

Διάφορα μη μέλη είναι παρατηρητές στον ΠΟΕ: Αλγερία, Ανδόρρα, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Λευκορωσία, Μπουτάν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ακρωτήριο Βέρντε, Ισημερινή Γουινέα, Αιθιοπία, Ιερός Δείτε (Βατικανό), Ιράν, Ιράκ, Καζακστάν, Λαϊκή Δημοκρατία των λαοτιανών λαών, Λιβανική Δημοκρατία, Λιβύη, Ρωσική ομοσπονδία, Σαμόα, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε, Σερβία και Μαυροβούνιο (κάθε δημοκρατία υποβάλλει αίτηση για τη χωριστή ιδιότητα μέλους), Σεϋχέλλες, Σουδάν, Τατζικιστάν, Τόγκα, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Βανουάτου, Βιετνάμ και Υεμένη. Πολλές από αυτές τις χώρες επιδιώκουν την ιδιότητα μέλους. Σαουδική Αραβία θα γίνει μέλος επόμενη υπουργική διάσκεψη τον Δεκέμβριο του 2005.

Ιράν πρώτα εφαρμοσμένος για να προσχωρήσει στον ΠΟΕ μέσα 1996, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορία Τεχεράνη για την υποστήριξη διεθνής τρομοκρατία, εμπόδισε την αίτησή του 22 φορές. Το u.το Θ*ς. εν λόγω το Μάρτιο θα έριχνε το του βέτο σε μια έναρξη στις διαπραγματεύσεις ένταξης του Ιράν. Το u.το Θ*ς. έχει επιλέξει να μην εμποδίσει την πιό πρόσφατη εφαρμογή του Ιράν για την ιδιότητα μέλους ως τμήμα μιας πυρηνικής σχετικής διαπραγμάτευσης. Ρωσία, πρώτα ισχύων να προσχωρήσει στη ΓΣΔΕ μέσα 1993, δεν είναι ακόμα μέλος ούτε.

Χρονολογία

 • 1986-1994 - Γύρος της Ουρουγουάης από τις διαπραγματεύσεις ΓΣΔΕ που καταλήγουν Συμφωνία του Μαρακές αυτός καθιέρωσε τον ΠΟΕ.
 • 1 Ιανουαρίου, 1995 - Ο ΠΟΕ μπήκε στην ύπαρξη.
 • Μάιος 1, 1995 - Θ*Ρενατο Ruggiero έγινε Γενικός Διευθυντής για έναν τεσσάρων ετών όρο.
 • 9 Δεκεμβρίου - 13 Δεκεμβρίου, 1996 - εναρκτήρια υπουργική διάσκεψη Σινγκαπούρη. Οι διαφωνίες μεταξύ κατά ένα μεγάλο μέρος αναπτυγμένος και αναπτυσσόμενος τις οικονομίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης τεσσάρων ζητημάτων που άρχισαν άνω των από αυτήν την διάσκεψη, όποιος οδήγησε σε τους συλλογικά που αναφέρονται ως "Ζητήματα Σινγκαπούρης".
 • Μάιος 18 - Μάιος 20, 1998 - 2$α υπουργική διάσκεψη μέσα Γενεύη, Ελβετία.
 • 1 Σεπτεμβρίου, 1999 - Θ*Μηκε Moore έγινε Γενικός Διευθυντής. Η θέση ήταν αμφισβητημένη σκληρά τελικά ένας συμβιβασμός επιτεύχθηκε με το Mike Moore και Supachai Panitchpakdi λήψη κατά το ήμισυ κάθε ενός από έναν εξαετή όρο.
 • 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου, 1999 - 3$η υπουργική διάσκεψη Σιάτλ, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ. Η ίδια η διάσκεψη τελείωσε στην αποτυχία, με τις ογκώδεις διαδηλώσεις και τις ταραχές που εφιστούν την παγκόσμια προσοχή.
 • 9 Νοεμβρίου - 13 Νοεμβρίου, 2001 - 4$η υπουργική διάσκεψη μέσα Doha, Κατάρ αρχίζει Κύκλος Doha. Έκδοση η Διακήρυξη Doha.
 • 11 Δεκεμβρίου, 2001 - Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προσχώρησε στον ΠΟΕ μετά από 15 έτη διαπραγματεύσεων (ο μακρύτερος στην ιστορία ΓΣΔΕ).
 • 1 Ιανουαρίου, 2002 - Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν) ενωμένος με το όνομα το "χωριστό έδαφος τελωνείου της Ταϊβάν, Penghu, Kinmen και Matsu."
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2002 - Supachai Panitchpakdi έγινε Γενικός Διευθυντής.
 • 10 Σεπτεμβρίου - 14 Σεπτεμβρίου, 2003 - 5$η υπουργική διάσκεψη μέσα Cancϊn, Μεξικό στοχεύει στη συμφωνία σφυρηλατημένων κομματιών για τον κύκλο Doha. Μια συμμαχία 22 νότιος κράτη, G20 (οδηγημένος από την Ινδία, Κίνα και Βραζιλία), επικριμένες απαιτήσεις από ο Βορράς για τις συμφωνίες για τον αποκαλούμενο "Ζητήματα Σινγκαπούρης"και απαιτημένος ένα τέλος γεωργικές επιχορηγήσεις εντός της ΕΕ και των ΗΠΑ. Οι συζητήσεις χώρισαν χωρίς πρόοδο.
 • Αύγουστος 2004 - οι συζητήσεις της Γενεύης επιτυγχάνουν μια συμφωνία-πλαίσιο για τον κύκλο Doha. Οι αναπτυγμένες χώρες θα χαμηλώσουν τις γεωργικές επιχορηγήσεις, και στην ανταλλαγή οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χαμηλώσουν τα εμπόδια δασμολογίων στα κατασκευασμένα αγαθά.
 • Οκτώβριος 2004 - Καμπότζη γίνεται τελευταίο έθνος για να προσχωρήσει μέχρι τώρα στον ΠΟΕ
 • Μάιος 2005 - οι συζητήσεις του Παρισιού που στοχεύουν στην περάτωση των ζητημάτων για τη συμφωνία πριν από την υπουργική διάσκεψη Δεκεμβρίου 2005 στο Χογκ Κογκ κρεμιούνται πέρα από τα τεχνικά ζητήματα. Η ομάδα των πέντε (Θ*u.S., Αυστραλία, η ΕΕ, Η Βραζιλία και η Ινδία) αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν πέρα από το κοτόπουλο, βόειο κρέας και ρύζι. Η Γαλλία συνεχίζει να διαμαρτύρεται τους περιορισμούς στις επιχορηγήσεις στους αγρότες. Θ*Οξφαμ κατηγορεί την ΕΕ για την καθυστέρηση της τακτικής που απειλούν να σαμποτάρουν τον κύκλο Doha.
 • 13 Δεκεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου, 2005 - 6η υπουργική διάσκεψη θα κρατηθεί μέσα Χογκ Κογκ.
 • 11 Νοεμβρίου - Το γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ υιοθετεί επιτυχώς τους όρους της Σαουδικής Αραβίας της προσθήκης

Κριτική

Ο δηλωμένος στόχος του ΠΟΕ είναι να προωθήσει την ελευθεροποίηση των συναλλαγών, υποκινήστε την οικονομική ανάπτυξη και ως εκ τούτου καταστήστε τη ζωή ανθρώπων πιό ακμάζουσα. Όπως με οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη, εάν εισπράξεις αύξησης με έναν γρήγορο ή θιγμένο τρόπο, θα προκαλέσει τη δομική ανεργία και θα επιδεινώσει έτσι την ένδεια.

Ο ΠΟΕ προάγει επίσης οικονομική παγκοσμιοποίηση και ελευθεροποίηση των συναλλαγών, όποιοι αντι-παγκοσμιοποίηση τα ενεργά στελέχη θεωρούν προβληματικός. Οι συνθήκες του ΠΟΕ έχουν κατηγορηθεί για μια μερική και άδικη προκατάληψη προς πολυεθνικές εταιρίες και πλούσια έθνη.

Ενώ ο ΠΟΕ παρέχει τις ίσες ευκαιρίες για τα έθνη να μιλήσει, κυβερνήσεις ασπίδων από την πίεση, και ενθαρρύνει την καλή διακυβέρνηση, οι μικρές χώρες στον ΠΟΕ είναι σε θέση λίγη επιρροή. Ο ίδιος ο ΠΟΕ επικρίνεται ως το εργαλείο των ισχυρών λόμπι. Και ενώ η ιδιότητα μέλους είναι εθελοντική, οι κριτικοί λένε που η μη ένωση τοποθετεί το αμέτοχο έθνος κάτω από το α ντε φάκτο αποκλεισμός, δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος των αναγκασμένων οικονομικών κανόνων που αποθαρρύνουν την αλλαγή και τον πειραματισμό.

Παρά το στόχο του ΠΟΕ τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα επιδρόντα κράτη στον ΠΟΕ εστιάζουν στα εμπορικά ενδιαφέροντά τους. Οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών γίνονται αντιληπτές συχνά για να αγνοηθούν. Επιπλέον, τα ζητήματα της υγείας, η ασφάλεια και το περιβάλλον δεν είναι ανησυχίες αρχής.

Jagdish Bhagwati, επίσης υπέρ-ελεύθερες εμπόριο και υπέρ-παγκοσμιοποίηση, έχει επικρίνει έντονα την εισαγωγή TRIPs (φόρουμ που μετατοπίζεται) στον ΠΟΕ/Πλαίσιο ΓΣΔΕ. Ο φόβος του είναι ότι άλλες μη-εμπορικές ημερήσιες διατάξεις να συντρίψουν τη λειτουργία της οργάνωσης.

Δείτε επίσης

Εξωτερικές συνδέσεις

Αντι-ΠΟΕ συνδέσεις

Αναφορές και περαιτέρω ανάγνωση

Αντίκτυπος Gendered της εισόδου της Κίνας μέσα σε τον ΠΟΕ: Ένα εννοιολογικό σχέδιο να γίνει κατανοητή η ευπάθεια

Περισσότερες αναφορές WorldTradeLawnet βιβλιογραφία.


Logo of the WTO Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)
Αλβανία | Ανγκόλα | Αντίγουα και Μπαρμπούντα | Αργεντινή | Αρμενία | Αυστραλία | Βασίλειο του Μπαχρέιν | Μπαγκλαντές | Μπαρμπάντος | Μπελίζ | Μπενίν | Βολιβία | Μποτσουάνα | Βραζιλία | Μπρουνέι Darussalam | Βουλγαρία | Θ*Ψuρκηνα Faso | Μπουρούντι | Καμπότζη | Καμερούν | Καναδάς | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | Τσαντ | Χιλή | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | Κολομβία | Κογκό | Κόστα Ρίκα | Ακτή Ελεφαντοστού | Κροατία | Κούβα | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | Τζιμπουτί | Δομίνικα | Δομινικανή Δημοκρατία | Ισημερινός | Αίγυπτος | Ελ Σαλβαδόρ | Ευρωπαϊκές Κοινότητες | Φίτζι | Πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | Γκαμπόν | Η Γκάμπια | Γεωργία | Γκάνα | Γρενάδα | Γουατεμάλα | Γουινέα | Γουινέα Μπισσάου | Γουιάνα | Αϊτή | Ονδούρα | Χογκ Κογκ, Κίνα | Ισλανδία | Ινδία | Ινδονησία | Ισραήλ | Τζαμάικα | Ιαπωνία | Ιορδανία | Κένυα | Δημοκρατία της Κορέας | Κουβέιτ | Kyrgyz Δημοκρατία | Λεσόθο | Λιχτενστάιν | Μακάο, Κίνα | Μαδαγασκάρη | Μαλάουι | Μαλαισία | Μαλβίδες | Μαλί | Μαυριτανία | Μαυρίκιος | Μεξικό | Μολδαβία | Μογγολία | Μαρόκο | Μοζαμβίκη | Θ*Μυανμαρ | Ναμίμπια | Νεπάλ | Νέα Ζηλανδία | Νικαράγουα | Νίγηρας | Νιγηρία | Νορβηγία | Ομάν | Πακιστάν | Παναμάς | Νέα Παπούα-Γουϊνέα | Παραγουάη | Περού | Φιλιππίνες | Πολωνία | Κατάρ | Ρουμανία | Ρουάντα | Θ*Στ Kitts and Nevis | Θ*Στ Lucia | Αγιος Vincent & οι Γρεναδίνες | Σενεγάλη | Σιέρα Λεόνε | Σινγκαπούρη | Νήσοι του Σολομώντος | Νότια Αφρική | Σρι Λάνκα | Σουριναμέζος | Σουαζηλάνδη | Ελβετία | Χωριστό τελωνειακό έδαφος της Ταϊβάν, Penghu, Kinmen, και Matsu | Τανζανία | Ταϊλάνδη | Τόγκο | Τρινιδάδ και Τομπάγκο | Τυνησία | Τουρκία | Ουγκάντα | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ηνωμένες Πολιτείες | Ουρουγουάη | Βενεζουέλα | Ζάμπια | Ζιμπάπουε

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)